@casper-electric

Tất cả sản phẩm

IRIS Series 86US8000 IRIS Series 86US8000

Dòng sản phẩm 86 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền VA

Giá niêm yết 81,900,000 VNĐ*

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

IRIS Series 75US8000 IRIS Series 75US8000

Dòng sản phẩm 75 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền VA

Giá niêm yết 41,900,000 VNĐ*

Mã quốc gia 8859608900135

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

IRIS Series 65EG8000 IRIS Series 65EG8000

Dòng sản phẩm 65 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá niêm yết 32,990,000 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881807

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

ASTER Series 65UG6000 ASTER Series 65UG6000

Dòng sản phẩm 65 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS

Giá niêm yết 18,690,000 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881814

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

ASTER Series 55UG6000 ASTER Series 55UG6000

Dòng sản phẩm 55 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS

Giá niêm yết 12,490,000 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881791

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

ASTER SERIES 55UG6300 ASTER SERIES 55UG6300

Dòng sản phẩm 55 Inch/Smart/ 4K Ultra HD

Bộ vi xử lý 4 nhân/ Ram 2.0 GB/ ROM 16.0GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS

Giá niêm yết 11,390,000 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

ASTER SERIES 50UG6100 ASTER SERIES 50UG6100

Dòng sản phẩm 50 Inch/ Smart/ 4K Ultra HD

Bộ vi xử lý 4 nhân/ Ram 2.0 GB/ ROM 16.0GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá niêm yết 10,490,000 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

ASTER Series 50UG6000 ASTER Series 50UG6000

Dòng sản phẩm 50 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá niêm yết 10,240,000 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881784

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

VERON SERIES 50UG5000 VERON SERIES 50UG5000

Dòng sản phẩm 50 inch / Smart / HDR/ 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân/ Ram 2.0GB/ Rom 16.0GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS

Giá niêm yết 10,290,000 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

VERON Series 43FG5200 VERON Series 43FG5200

Dòng sản phẩm 43 Inch/Smart/ Full HD

Bộ vi xử lý 4 nhân/ Ram 1.5GB/ Rom 8.0GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS

Giá niêm yết 8,590,000 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

VERON Series 43FG5000 VERON Series 43FG5000

Dòng sản phẩm 43 inch / Smart / Full HD

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 1.5GB / Rom 8GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS

Giá niêm yết 7,490,000 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881777

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

GARDENIA SERIES 43FX6200 GARDENIA SERIES 43FX6200

Dòng sản phẩm 43 Inch/Smart/ Full HD

Bộ vi xử lý 4 nhân/ Ram 768MB/ ROM 4.0GB

Hệ điều hành Linux OS

Tấm nền IPS

Giá niêm yết 8,390,000 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

VERON Series 32HG5200 VERON Series 32HG5200

Dòng sản phẩm 32 Inch/ Smart/ HD

Bộ vi xử lý 4 nhân/ Ram 1.5GB/ Rom 8.0GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá niêm yết 5,590,000 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

VERON Series 32HG5000 VERON Series 32HG5000

Dòng sản phẩm 32 inch / Smart / HD

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 1.5GB / Rom 8GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá niêm yết 4,690,000 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881760

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

GARDENIA SERIES 32HX6200 GARDENIA SERIES 32HX6200

Dòng sản phẩm 32 Inch/ Smart/ HD

Bộ vi xử lý 4 nhân/ Ram 768MB/ ROM 4.0GB

Hệ điều hành Linux OS

Tấm nền IPS

Giá niêm yết 5,390,000 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

VERON Series 32HN5000 VERON Series 32HN5000

Dòng sản phẩm 32 inch / NonSmart / HD

Tấm nền IPS/VA

Giá niêm yết 3,590,000 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881753

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

VERON Series 32HN5100 VERON Series 32HN5100

Dòng sản phẩm 32 inch / NonSmart / HD

Tấm nền VA

Giá niêm yết 3,590,000 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

VERON SERIES 32HN5200 VERON SERIES 32HN5200

Dòng sản phẩm 32 Inch/NonSmart/HD

Tấm nền VA

Giá niêm yết 3,590,000 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

*Giá trên đã bao gồm VAT, liên hệ đại lý hoặc STĐM để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us