@casper-electric

Tất cả sản phẩm

IRIS Series 86US8000 IRIS Series 86US8000

Dòng sản phẩm 86 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

IRIS Series 75US8000 IRIS Series 75US8000

Dòng sản phẩm 75 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900135

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

IRIS Series 65EG8000 IRIS Series 65EG8000

Dòng sản phẩm 65 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia 8857125881807

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

ASTER Series 65UG6000 ASTER Series 65UG6000

Dòng sản phẩm 65 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia 8857125881814

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

ASTER Series 55UG6000 ASTER Series 55UG6000

Dòng sản phẩm 55 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia 8857125881791

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

ASTER Series 50UG6000 ASTER Series 50UG6000

Dòng sản phẩm 50 inch / Smart / UHD / 4K

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 2.0GB / Rom 16GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia 8857125881784

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

VERON Series 43FG5000 VERON Series 43FG5000

Dòng sản phẩm 43 inch / Smart / Full HD

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 1.5GB / Rom 8GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia 8857125881777

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

VERON Series 32HG5000 VERON Series 32HG5000

Dòng sản phẩm 32 inch / Smart / HD

Bộ vi xử lý 4 nhân / Ram 1.5GB / Rom 8GB

Hệ điều hành Android TM 9 Pie

Tấm nền IPS/VA

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia 8857125881760

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

VERON Series 32HN5000 VERON Series 32HN5000

Dòng sản phẩm 32 inch / NonSmart / HD

Tấm nền IPS/VA

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia 8857125881753

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

VERON Series 32HN5100 VERON Series 32HN5100

Dòng sản phẩm 32 inch / NonSmart / HD

Tấm nền VA

Giá sản phẩm Liên hệ

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue
Tải tờ rơi

 
 

Chat with us