@casper-electric

Tất cả sản phẩm

TiVi

IRIS Series 86US8000 IRIS Series 86US8000
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

IRIS Series 75US8000 IRIS Series 75US8000
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia 8859608900135

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

IRIS Series 65EG8000 IRIS Series 65EG8000
BTU/h ( SP001 )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881807

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

ASTER Series 65UG6000 ASTER Series 65UG6000
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881814

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

ASTER Series 55UG6000 ASTER Series 55UG6000
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881791

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

ASTER Series 50UG6000 ASTER Series 50UG6000
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881784

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

VERON Series 43FG5000 VERON Series 43FG5000
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881777

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

VERON Series 32HG5000 VERON Series 32HG5000
BTU/h ( SP006 )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881760

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

VERON Series 32HN5000 VERON Series 32HN5000
BTU/h ( SP008 )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia 8857125881753

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

VERON Series 32HN5100 VERON Series 32HN5100
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us