@casper-electric

THÔNG TIN SẢN PHẨM

@casper-electric

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: PC-09TL33

Mã quốc gia: 8859608900142

Inverter/cơ:

Loại chiều:

Môi chất lạnh:

Công suất: BTU

Diện tích căn hộ:

GRAND-TURISMO

GRAND-TURISMO

1 chiều 9000 BTU/h ( LC-09TL32 ) Tìm hiểu thêm
LA-CASPER NON-INVERTER

LA-CASPER NON-INVERTER

1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09TL32 ) Tìm hiểu thêm
CONVERTIBLE NON-INVERTER

CONVERTIBLE NON-INVERTER

1 chiều 9000 BTU/h ( KC-09FC32 ) Tìm hiểu thêm
LA-CASPER NON-INVERTER

LA-CASPER NON-INVERTER

1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09FS32 ) Tìm hiểu thêm
 
 

Chat with us