@casper-electric

Tất cả sản phẩm

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

MÁY NƯỚC NÓNG ENZO 20L MÁY NƯỚC NÓNG ENZO 20L

Công suất 2500 W

Loại bìnhGián tiếp

Kiểu bìnhNgang

Giá đề xuất 2,900,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

MÁY NƯỚC NÓNG ENZO 30L MÁY NƯỚC NÓNG ENZO 30L

Công suất 2500 W

Loại bìnhGián tiếp

Kiểu bìnhNgang

Giá đề xuất 3,150,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

MÁY NƯỚC NÓNG VULCAN 20L MÁY NƯỚC NÓNG VULCAN 20L

Công suất 2500 W

Loại bìnhGián tiếp

Kiểu bìnhNgang

Giá đề xuất 2,800,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

MÁY NƯỚC NÓNG VULCAN 30L MÁY NƯỚC NÓNG VULCAN 30L

Công suất 2500 W

Loại bìnhGián tiếp

Kiểu bìnhNgang

Giá đề xuất 3,050,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us