@casper-electric

Tất cả sản phẩm

LA-CASPER NON-INVERTER R32

LA-CASPER NON-INVERTER R32 LA-CASPER NON-INVERTER R32
9000 BTU/h ( )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER R32 LA-CASPER NON-INVERTER R32
12000 BTU/h ( )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER R32 LA-CASPER NON-INVERTER R32
18000 BTU/h ( )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us