@casper-electric

Tất cả sản phẩm

GRAND-TURISMO

GRAND-TURISMO LC-TL32 GRAND-TURISMO LC-TL32
1 chiều 9000 BTU/h ( LC-09TL32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

GRAND-TURISMO LC-TL32 GRAND-TURISMO LC-TL32
1 chiều 12000 BTU/h ( LC-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

GRAND-TURISMO LC-TL32 GRAND-TURISMO LC-TL32
1 chiều 18000 BTU/h ( LC-18TL32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, liên hệ đại lý/NPP hoặc Siêu thị gần nhất để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us