@casper-electric

Tất cả sản phẩm

CONVERT R32 Series

CONVERT R32 CONVERT R32
1 chiều 9000 BTU/h ( FEC-09TL55 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 7,000,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

CONVERT R32 CONVERT R32
1 chiều 12000 BTU/h ( FEC-12TL55 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 8,690,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

CONVERT R32 CONVERT R32
1 chiều 18000 BTU/h ( FEC-12TL55 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 12,790,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

CONVERT R32 CONVERT R32
1 chiều 24000 BTU/h ( FEC-24TL55 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 16,690,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us