@casper-electric

Tất cả sản phẩm

CONCEPT Series

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
2 chiều 9000 BTU/h ( EH-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 7,900,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

CONCEPT CONCEPT
1 chiều 9000 BTU/h ( EC-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 6,990,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
2 chiều 12000 BTU/h ( EH-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9,900,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
1 chiều 12000 BTU/h ( EC-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,590,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
2 chiều 18000 BTU/h ( EH-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 13,290,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
1 chiều 18000 BTU/h ( EC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 12,690,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
2 chiều 24000 BTU/h ( EH-24TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 17,990,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
1 chiều 24000 BTU/h ( EC-24TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16,590,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us