@casper-electric

Tất cả sản phẩm

LA-CASPER Non-Inverter (Non-Wifi)

LA-CASPER Non-Inverter (Non-Wifi) LA-CASPER Non-Inverter (Non-Wifi)
1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 7,000,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Non-Inverter (Non-Wifi) LA-CASPER Non-Inverter (Non-Wifi)
1 chiều 12000 BTU/h ( SC-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,690,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Non-Inverter (Non-Wifi) LA-CASPER Non-Inverter (Non-Wifi)
1 chiều 18000 BTU/h ( SC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 12,790,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Non-Inverter (Non-Wifi) LA-CASPER Non-Inverter (Non-Wifi)
1 chiều 24000 BTU/h ( SC-24TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16,690,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us