@casper-electric

Tất cả sản phẩm

LA-CASPER Non-Inverter (Wifi)

LA-CASPER Non-inverter (Wifi) LA-CASPER Non-inverter (Wifi)
1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09TL11 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 7,090,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Non-inverter (Wifi) LA-CASPER Non-inverter (Wifi)
1 chiều 12000 BTU/h ( SC-12TL11 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,790,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Non-inverter (Wifi) LA-CASPER Non-inverter (Wifi)
1 chiều 18000 BTU/h ( SC-18TL11 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 12,890,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Non-inverter (Wifi) LA-CASPER Non-inverter (Wifi)
1 chiều 24000 BTU/h ( SC-24TL11 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16,790,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us