Tất cả sản phẩm

LA-CASPER Series Smart On/Off

LA-CASPER Smart On/Off LA-CASPER Smart On/Off
1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09TL11 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 6,708,800 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Smart On/Off LA-CASPER Smart On/Off
1 chiều 12000 BTU/h ( SC-12TL11 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,400,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Smart On/Off LA-CASPER Smart On/Off
1 chiều 18000 BTU/h ( SC-18TL11 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 12,656,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Smart On/Off LA-CASPER Smart On/Off
1 chiều 24000 BTU/h ( SC-24TL11 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

CONVERT Series

Điều hòa CONVERT Điều hòa CONVERT
1 chiều 9000 BTU/h ( LC-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 6,690,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONVERT Điều hòa CONVERT
1 chiều 12000 BTU/h ( LC-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,590,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONVERT Điều hòa CONVERT
1 chiều 18000 BTU/h ( LC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 12,690,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONVERT Điều hòa CONVERT
1 chiều 24000 BTU/h ( LC-24TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16,590,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

R32 Series

LA-CASPER R32 LA-CASPER R32
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc giá

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

CONVERT R32 Series CONVERT R32 Series
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc giá

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

CONCEPT Series

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
2 chiều 9000 BTU/h ( EH-09TL11 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 7,056,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
1 chiều 9000 BTU/h ( EC-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 6,137,600 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
2 chiều 12000 BTU/h ( EH-12TL11 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,848,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
1 chiều 12000 BTU/h ( EC-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 7,896,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
2 chiều 18000 BTU/h ( EH-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 12,880,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
1 chiều 18000 BTU/h ( EC-18TL11 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 11,524,800 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
2 chiều 24000 BTU/h ( EH-24TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16,240,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa CONCEPT Điều hòa CONCEPT
1 chiều 24000 BTU/h ( EC-24TL11 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 15,688,000 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us