@casper-electric

THÔNG TIN SẢN PHẨM

@casper-electric

Giá: 13,290,000 VND

Mã sản phẩm: GH-12IS33

Mã quốc gia:

Inverter/cơ: Inverter

Loại chiều: 2 chiều

Môi chất lạnh: R32

Công suất: 12000 BTU

Diện tích căn hộ: TỪ 15 - 20M2

ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER

ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER

1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL25 ) Tìm hiểu thêm
TURISMO INVERTER

TURISMO INVERTER

1 chiều 12000 BTU/h ( IC-12TL32 ) Tìm hiểu thêm
LA-CASPER INVERTER

LA-CASPER INVERTER

2 chiều 12000 BTU/h ( GH-12TL32 ) Tìm hiểu thêm
LA-CASPER INVERTER

LA-CASPER INVERTER

1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL32 ) Tìm hiểu thêm
 
 

Chat with us