@casper-electric

THÔNG TIN SẢN PHẨM

@casper-electric

Giá: 11,090,000 VND

Mã sản phẩm: GH-09IS33

Mã quốc gia:

Inverter/cơ: Inverter

Loại chiều: 2 chiều

Môi chất lạnh: R32

Công suất: 9000 BTU

Diện tích căn hộ: Dưới 15m2

ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER

ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER

1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL25 ) Tìm hiểu thêm
TURISMO INVERTER

TURISMO INVERTER

1 chiều 9000 BTU/h ( IC-09TL32 ) Tìm hiểu thêm
LA-CASPER INVERTER

LA-CASPER INVERTER

2 chiều 9000 BTU/h ( GH-09TL32 ) Tìm hiểu thêm
LA-CASPER INVERTER

LA-CASPER INVERTER

1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL32 ) Tìm hiểu thêm
 
 

Chat with us