@casper-electric

THÔNG TIN SẢN PHẨM

@casper-electric

Giá: 6,790,000 VND

Mã sản phẩm: LC-09FS32

Mã quốc gia: 8859608900142

Inverter/cơ:

Loại chiều: 1 chiều

Môi chất lạnh: R32

Công suất: 9000 BTU

Diện tích căn hộ: Dưới 15m2

GRAND-TURISMO

GRAND-TURISMO

1 chiều 9000 BTU/h ( LC-09TL32 ) Tìm hiểu thêm
LA-CASPER NON-INVERTER

LA-CASPER NON-INVERTER

1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09TL32 ) Tìm hiểu thêm
CONVERTIBLE NON-INVERTER

CONVERTIBLE NON-INVERTER

1 chiều 9000 BTU/h ( KC-09FC32 ) Tìm hiểu thêm
LA-CASPER NON-INVERTER

LA-CASPER NON-INVERTER

1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09FS32 ) Tìm hiểu thêm
 
 

Chat with us