@casper-electric

Tất cả sản phẩm

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

Điều hòa tủ Điều hòa tủ
1 chiều 18000 BTU/h ( FC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa tủ Điều hòa tủ
1 chiều 28000 BTU/h ( FC-28TL22 )

Công suất 28000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa tủ Điều hòa tủ
1 chiều 48000 BTU/h ( FC-48TL22 )

Công suất 48000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us