@casper-electric

Tất cả sản phẩm

CÔNG SUẤT 9000 BTU

CONVERTIBLE NON-INVERTER CONVERTIBLE NON-INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( KC-09FC32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 7,590,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

GRAND-TURISMO GRAND-TURISMO
1 chiều 9000 BTU/h ( LC-09TL32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

GRAND TURISMO GRAND TURISMO
1 chiều 9000 BTU/h ( LC-09FS32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 7,490,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09TL32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 7,490,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09FS32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 7,490,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( SC-09FS33 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 7,490,000 VND

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

Portable Portable
1 chiều BTU/h ( PC-09TL33 )

Công suất BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT 7,689,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 12000 BTU

CONVERTIBLE NON-INVERTER CONVERTIBLE NON-INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( KC-12FC32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 9,290,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

GRAND-TURISMO GRAND-TURISMO
1 chiều 12000 BTU/h ( LC-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

GRAND TURISMO GRAND TURISMO
1 chiều 12000 BTU/h ( LC-12FS32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 9,190,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

GRAND TURISMO GRAND TURISMO
1 chiều 18000 BTU/h ( LC-18FS32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 14,690,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( SC-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 9,190,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER (Non-Wifi) LA-CASPER NON-INVERTER (Non-Wifi)
1 chiều 12000 BTU/h ( SC-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( SC-12FS32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 9,190,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( SC-12FS33 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 9,190,000 VND

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 18000 BTU

CONVERTIBLE NON-INVERTER CONVERTIBLE NON-INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( KC-18FC32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 14,790,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

GRAND-TURISMO GRAND-TURISMO
1 chiều 18000 BTU/h ( LC-18TL32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( SC-18TL32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 14,690,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( SC-18FS32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 14,690,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER (Non-Wifi) LA-CASPER NON-INVERTER (Non-Wifi)
1 chiều 18000 BTU/h ( SC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 24000 BTU

GRAND TURISMO GRAND TURISMO
1 chiều 24000 BTU/h ( LC-24FS32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 18,390,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 24000 BTU/h ( SC-24TL32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 18,390,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
2 chiều 24000 BTU/h ( SH-24TL32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER (Non-Wifi) LA-CASPER NON-INVERTER (Non-Wifi)
1 chiều 24000 BTU/h ( SC-12TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 24000 BTU/h ( SC-24FS32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 18,390,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER NON-INVERTER LA-CASPER NON-INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( SC-24FS33 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 18,390,000 VND

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us