@casper-electric

Tất cả sản phẩm

CONCORD Series

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
1 chiều 9000 BTU/h ( IC-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,490,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
2 chiều 9000 BTU/h ( IH-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9,790,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
1 chiều 12000 BTU/h ( IC-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9,990,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
2 chiều 12000 BTU/h ( IH-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 11,690,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
1 chiều 18000 BTU/h ( IC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 15,690,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
2 chiều 18000 BTU/h ( IH-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 17,900,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
1 chiều 24000 BTU/h ( IC-24TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 18,590,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Casper Concord Inverter Casper Concord Inverter
2 chiều 24000 BTU/h ( IH-24TL22 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 21,290,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us