@casper-electric

Tất cả sản phẩm

LA-CASPER Inverter (Non-Wifi)

LA-CASPER Inverter (Non-Wifi) LA-CASPER Inverter (Non-Wifi)
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8,590,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Inverter (Non-Wifi) LA-CASPER Inverter (Non-Wifi)
2 chiều 9000 BTU/h ( GH-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9,890,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Inverter (Non-Wifi) LA-CASPER Inverter (Non-Wifi)
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 10,190,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

LA-CASPER Inverter (Non-Wifi) LA-CASPER Inverter (Non-Wifi)
2 chiều 12000 BTU/h ( GH-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 11,790,000 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us