@casper-electric

Tất cả sản phẩm

CÔNG SUẤT 9000 BTU

(New 2021) Điều hòa FLAGSHIP lọc bụi mịn PM2.5 (New 2021) Điều hòa FLAGSHIP lọc bụi mịn PM2.5
1 chiều 9000 BTU/h ( GSC-09IP25 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 8,990,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL25 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 8,081,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 8,690,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 9000 BTU/h ( GH-09TL32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9,252,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi) LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi)
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09IS32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 8,290,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi) LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi)
2 chiều 9000 BTU/h ( GH-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

COUPE INVERTER COUPE INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( HC-09IA32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 8,890,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

TURISMO INVERTER TURISMO INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( IC-09TL32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 8,478,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 12000 BTU

ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL25 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9,536,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12IS32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9,990,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

(New 2021) Điều hòa FLAGSHIP lọc bụi mịn PM2.5 (New 2021) Điều hòa FLAGSHIP lọc bụi mịn PM2.5
BTU/h ( GSC-12IP25 )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá niêm yết 10,990,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 12000 BTU/h ( GH-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 11,025,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 10,490,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi) LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi)
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi) LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi)
2 chiều 12000 BTU/h ( GH-12TL22 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

COUPE INVERTER COUPE INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( HC-12IA32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 10,490,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

TURISMO INVERTER TURISMO INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( IC-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 10,071,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 18000 BTU

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( GC-18IS32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 15,690,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( GC-18TL32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 14,900,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 18000 BTU/h ( GH-18TL32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

COUPE INVERTER COUPE INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( HC-18IA32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 16,390,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

TURISMO INVERTER TURISMO INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( IC-18TL32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 15,732,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 24000 BTU

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 24000 BTU/h ( GC-24TL32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 17,081,000 VND

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 24000 BTU/h ( GC-24IS32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 19,190,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 24000 BTU/h ( GH-24TL32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

COUPE INVERTER COUPE INVERTER
1 chiều 24000 BTU/h ( HC-24IA32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên chưa bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us