@casper-electric

Tất cả sản phẩm

ĐIỀU HÒA CASSETTE

Điều hòa âm trần Điều hòa âm trần
1 chiều 18000 BTU/h ( CC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa âm trần Điều hòa âm trần
1 chiều 28000 BTU/h ( CC-28TL22 )

Công suất 28000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa âm trần Điều hòa âm trần
1 chiều 36000 BTU/h ( CC-36TL22 )

Công suất 36000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa âm trần Điều hòa âm trần
1 chiều 50000 BTU/h ( TH )

Công suất 50000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VNĐ*

Mã quốc gia CC-50TL22

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us