Tất cả sản phẩm

Điều hòa âm trần Điều hòa âm trần
1 chiều 18000 BTU/h ( CC-18TL22 )

Công suất18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất0 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa âm trần Điều hòa âm trần
1 chiều 18000 BTU/h ( CC-18TL22 )

Công suất18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất0 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa âm trần Điều hòa âm trần
1 chiều 36000 BTU/h ( CC-36TL22 )

Công suất36000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất0 VNĐ*

Mã quốc giá TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

Điều hòa âm trần Điều hòa âm trần
1 chiều 50000 BTU/h ( TH )

Công suất50000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất0 VNĐ*

Mã quốc giá CC-50TL22

Liên hệ đại lý để có giá tốt Tải Catalogue

 
 

Chat with us
Additionally, paste this code immediately after the opening tag: