@casper-electric

Tất cả sản phẩm

CÔNG SUẤT 18000 BTU

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
1 chiều 18000 BTU/h ( DC-18L22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 28000 BTU

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
1 chiều 28000 BTU/h ( DC-28TL22 )

Công suất 28000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 36000 BTU

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
1 chiều 36000 BTU/h ( DC-36TL22 )

Công suất 36000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 50000 BTU

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
1 chiều 50000 BTU/h ( DC-50TL22 )

Công suất 50000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us