@casper-electric

PRODUCT INFORMATION

@casper-electric

Price: Contact

Product code: FC-18TL22

Country code: TH

Inverter motor/ Mechanical motor:

Dimension: 1 way

Refrigerant: R410A

Capacity: 18000 BTU

Apartment area: from 20 to 25 M2

Điều hòa tủ

Điều hòa tủ

1 chiều 28000 BTU/h ( FC-28TL22 ) Tìm hiểu thêm
Điều hòa tủ

Điều hòa tủ

1 chiều 48000 BTU/h ( FC-48TL22 ) Tìm hiểu thêm
 
 

Chat with us