@casper-electric

GRAND Series là một bước cải tiến so với điều hòa không khí truyền thống khi tích hợp cả dàn lạnh và dàn nóng vào một khối.

Điều hòa di động

PRODUCT INFORMATION

@casper-electric

Price: 8,390,000 VND

Product code: PC-09TL22

Country code: TH

Inverter motor/ Mechanical motor:

Dimension: 1 way

Refrigerant: R410A

Capacity: 9000 BTU

Apartment area: UNDER 15m2

Điều hòa di động

Điều hòa di động

1 chiều 12000 BTU/h ( PC-12TL22 ) Tìm hiểu thêm
 
 

Chat with us